14 IT vacatures voor business analyst
Sorteer op:     Datum    |    Relevantie   

de nombreux défis sur le plan IT et de la réforme des processus budgétaires et comptables au sein des organismes. Dans ce cadre, Vous êtes chargé de l’analyse des processus de la plate-forme ainsi que de ceux des organismes intégrant SAP régional.brussels. Vous repérez les divergences entre ceux de l’organisme et ceux de la plate-forme, les faiblesses et les éventuelles incohérences et vous proposez des pistes d’amélioration. Vous travaillez avec les services comptables, budgétaires ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Startdatum 17/02/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


als ontwikkelde SAP-modules. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee op het vlak van IT en naar hervorming van de budgettaire en boekhoudkundige processen binnen de instellingen. In het kader hiervan word je verantwoordelijk voor de analyse van de processen van het platform alsook voor die van de instellingen die SAPRegional.brussels gebruiken. Je highlight de afwijkingen tussen de processen van de instelling en die van het platform, je spoort de zwakke punten en eventuele inconsistenties ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Type werk contractueel  Startdatum 17/02/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


le management, les chefs de projets et les parties prenantes du métier pour la prise de décision. Dans le fonctionnement projet BI, vous faites office d’analyste fonctionnel, « bridging business & IT ». Vous créez la base pour l’élaboration d’un data-warehouse. Vous participez à l’accompagnement du processus de changement autour de la gestion des informations et la manière d’en faire usage.   Vous connaissez les méthodes d’analyses statistiques pertinentes, data mining ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Startdatum 29/01/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


. Je kan strategische doelstellingen en keuzes challengen. Je bent het aanspreekpunt voor alle Business Intelligence gerelateerde vragen. Je werkt mee aan de visie, uitwerking en onderhoud van de rapporteringsomgeving. Je wordt geconfronteerd met een diversiteit aan ad-hoc analyse vragen en gaat proactief op zoek naar de “business value” in data, exploreert de mogelijkheden en adviseert management, projectleiders en business stakeholders bij het nemen van beslissingen. Je fungeert in de BI project ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Type werk contractueel  Startdatum 29/01/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


ons dan snel je sollicitatie! Als analist-programmeur staat u in voor de technische analyse en de ontwikkeling van weboplossingen voor onze klant-partners. bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de weboplossingen die u ontwikkelt. werkt u nauw samen met uw Project Manager en uw collega’s-ontwikkelaars die instaan voor de volledige of gedeeltelijke uitrol van de ontwikkelde oplossingen. Te allen tijde houdt u zich aan de technische voorschriften en de toegestane termijnen ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Type werk contractueel  Startdatum 17/02/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


ons dan snel je sollicitatie! Als functioneel analist SAP kom je tussen bij alle stappen in de uitrol van SAP-modules. In samenwerking met de business analyseer je de behoeften van de gebruikers binnen jouw expertisegebieden en stel je aangepaste oplossingen voor. Zo nodig maak je een functionele analyse op maat ten behoeve van het ontwikkelingsteam. Je werkt mee aan de opstart, de configuratie, de integratie en de tests van de modules, dit tot en met de validering ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Type werk contractueel  Startdatum 29/01/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


Programmeur, vous êtes chargé du développement de solutions IT pour nos clients-partenaires ; vous êtes responsable de la qualité des solutions logicielles que vous développez ; vous travaillez en étroite collaboration avec votre Project Manager et vos collègues analystes programmeurs chargés de la mise en œuvre de tout ou de parties des solutions déployées ; vous veillez à respecter les contraintes techniques, les standards et guidelines ainsi que le budget temps alloué aux analyses ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Startdatum 17/02/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


qu’analyste fonctionnel SAP, vous intervenez à tous les niveaux de la chaine d’implémentation des modules SAP. En collaboration avec le métier, vous analysez les besoins des utilisateurs dans vos domaines d’expertise et vous proposez des solutions adaptées. Au besoin, vous rédigez sur mesure, l’analyse fonctionnelle destinée à l’équipe développement. Vous collaborez au démarrage, à la configuration, à l’intégration et aux tests des modules, jusqu’à la validation par les utilisateurs finaux ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Startdatum 29/01/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


les bonnes pratiques et standards en matière de développements. Vous validez / passez en revue les documentations techniques, évaluations de charges, analyses. Vous réalisez et coordonnez des études et POCs. Vous rédigez des documents de vision d’architecture. Vous anticipez les tendances technologiques et innovations par une veille technologique constante. Vous êtes en charge de l’évangélisation et sensibilisation du management. Pour ce faire, vous travaillez en étroite collaboration ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Startdatum 20/02/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


que Project Manager, vous êtes chargé de la gestion complète du cycle de vie des projets IT, depuis la définition de la solution jusqu’à sa mise en œuvre. Vous êtes responsable de la planification réaliste de projets IT (des projets applicatifs en particulier). Sur la base des informations que vous collectez via différents canaux, vous fournissez un premier feedback technique concernant les demandes de projets venant du business. Vous assurez vous-même des analyses business limitées en vue ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Startdatum 29/01/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


ons dan snel je sollicitatie! Als Project Manager staat u in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. U bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van IT-projecten (vooral toepassingsprojecten). U geeft, op basis van informatie die u langs verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. U staat zelf in voor beperkte ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Type werk contractueel  Startdatum 29/01/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


ons dan snel je sollicitatie! Als IT Project Manager, staat u in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. U bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van IT-projecten (vooral toepassingsprojecten). U geeft, op basis van informatie die u langs verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. U staat zelf in voor beperkte ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Type werk contractueel  Startdatum 29/01/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


voor de administratie, de business en het systeemonderhoud. Netwerkkennis (Routing, Switching, Protocols). Je bent nieuwsgierig en leergierig. Je bent in staat snel kennis/expertise te verwerven met betrekking tot nieuwe technologieën en producten, maar ook om je huidige kennis te delen met de andere teamleden. Je bent klant- en resultaatgericht ingesteld, nauwgezet, nauwkeurig en betrouwbaar. Je bent analytisch ingesteld, staat open voor nieuwe ideeën, hebt zin voor initiatief en bent ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Type werk contractueel  Startdatum 12/02/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


volgens de regels en richtlijnen die deel uitmaken van de algemene IT-strategie. je formaliseert die architectuur op een soepele en modulaire wijze om zo aan de behoeften van de business te voldoen. je draagt bij tot de technologische keuzes waartoe binnen de dienst besloten wordt in de vorm van een « Architectural POC ». je zorgt voor de definitie en publicatie van referentienormen en -principes inzake IT-architectuur; je formuleert aanbevelingen, onder meer inzake geschikte ontwerpen ...

Locatie Brussel, Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam CIRB - CIBG  Type werk contractueel  Startdatum 17/02/2019  Bewaar vacature Bewaar vacature


Ontvang e-mails met nieuwe IT vacatures over business analyst van CIRB - CIBG in BelgiëJe kan je job alerts op elk moment stopzetten of wijzigen.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.