20 IT vacatures
Sorteer op:     Datum    |    Relevantie   

Onze opdrachtgever is een Belgisch familiebedrijf gevestigd in Anderlecht (heel dicht bij oprit-en afrit E19 )  en dé toonaangevende, marktleider in haar sector met meer dan 700 werknemers.  Zij zijn gespecialiseerd in het kwaliteitsvol produceren en zeer snel uitleveren van zowel eigen vleesproducten alsook ultraverse groenten, fruit en vis aan externe ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam RetailAngels  Type werk contractueel  Startdatum 16/08/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


The Corporate Planning department, located in Brussels, consists of 5 sections: Strategic Planning, Group and HQ Controlling, Business Analytics as well as Internal Control and SAP Authorization office. These sections together coordinate the strategy making and execution for Daikin in the entire EMEA region (Europe, Middle East and Africa). The ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Randstad Sourceright  Type werk contractueel  Startdatum 01/08/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Nous sommes à la recherche d’un profil clé qui apportera de nouvelles idées et contribuera au développement global d’un programme de changement qui s’étendra sur plusieurs années. Conceptualiser et développer les applications pour un domaine métier spécifique telle que décrite par l'analyse fonctionnelle, en fonction des besoins formulés par les ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Startdatum 25/07/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


We zijn op zoek naar een sleutelprofiel met nieuwe ideeën, want hij (of zij) zal meewerken aan de algemene ontwikkeling van een meerjarig veranderingsprogramma. Conceptualiseren en ontwikkelen van applicaties voor een specifiek businessdomein zoals beschreven door de functionele analyse, in overeenstemming met de behoeften geformuleerd door de gebruikers, volgens de ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Type werk contractueel  Startdatum 25/07/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Assurer le suivi des tickets des clients tant en rapidité qu’en qualité au travers d’un outil de ticketing Vérifier la qualité des tickets soumis par les clients en recontactant les clients pour les tickets incomplets Transférer les tickets vers les supports de deuxième et troisième ligne Informer rapidement tous les ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Startdatum 24/07/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


De tickets van de klanten snel en goed opvolgen via een ticketingtool De kwaliteit van de tickets die de klanten indienen, controleren door opnieuw contact met ze op te nemen voor onvolledige tickets De tickets doorsturen naar de tweede- en derdelijnsondersteuning Alle klanten snel waarschuwen wanneer er een belangrijk probleem ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Type werk contractueel  Startdatum 24/07/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


En tant que Technical Analyst, vous analysez les besoins de nouvelles applications informatiques dans votre domaine spécifique, à savoir les Flux d’échange de données entre les différents acteurs de la sécurité sociale. Vous définissez des solutions qui répondent aux besoins de votre business, et qui correspondent aux exigences légales et ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Startdatum 26/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Als Technical Analyst analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, in dit geval de Stromen van gegevensuitwisseling tussen de verschillende actoren van de sociale zekerheid. Je definieert oplossingen die de noden van die business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Type werk contractueel  Startdatum 26/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


En tant que business analyst expert , vous analysez les besoins en nouvelles applications informatiques dans votre domaine spécifique, dans ce cas-ci les Soins de Santé & Conventions Internationales. Vous définissez des solutions qui répondent aux besoins de votre business, et qui correspondent aux exigences légales et réglementaires de votre ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Startdatum 07/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Als Business Analyst Expert analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, in dit geval Geneeskundige Verzorging & Internationale Verdragen. Je definieert oplossingen die de noden van jouw business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten van je domein. Wat behoort zoal ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Type werk contractueel  Startdatum 07/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


En tant que business analyst expert , vous analysez les besoins en nouvelles applications informatiques dans votre domaine spécifique, dans ce cas-ci la Gestion Clientèle. Vous définissez des solutions qui répondent aux besoins de votre business, et qui correspondent aux exigences légales et réglementaires de votre domaine. Quelles sont vos ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Startdatum 07/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Als Business Analyst Expert analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, in dit geval Klantenbeheer. Je definieert oplossingen die de noden van jouw business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten van je domein. Wat behoort zoal tot jouw verantwoordelijkheden? In ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Type werk contractueel  Startdatum 07/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


En tant que business analyst expert , vous analysez les besoins en nouvelles applications informatiques dans votre domaine spécifique, dans ce cas-ci Incapacité de Travail & Litigation. Vous définissez des solutions qui répondent aux besoins de votre business, et qui correspondent aux exigences légales et réglementaires de votre domaine. Quelles ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Startdatum 07/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Als Business Analyst Expert analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, in dit geval Arbeidsongeschiktheid & Geschillen. Je definieert oplossingen die de noden van jouw business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten van je domein. Wat behoort zoal tot jouw ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Type werk contractueel  Startdatum 07/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


En tant que System Engineer Associate, vous travaillez dans l’équipe ‘Production’ qui a pour responsabilité le bon fonctionnement day-to-day des services en production : supervision, back-up, gestion des certificats, gestion des incidents majeurs, problem management et service improvement. Votre mission principale est de garantir la supervision de tous les services monitorés ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Startdatum 07/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Als System Engineer Associate werkt u in het Productieteam, verantwoordelijk voor de soepele werking van dag tot dag van de productieafdelingen: supervisie, back-up, certificatenbeheer, beheer van grote incidenten, problem management en service improvement. Uw belangrijkste opdracht is het garanderen van de supervisie van alle diensten die gemonitord worden om hun ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Type werk contractueel  Startdatum 07/06/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


En tant que software engineer expert Java/ESB, vous êtes chargé de la conception, du développement et/ou des adaptations des applications IT dans le domaine « E-document IN ». Vous concevez de nouvelles applications et assurez la maintenance des applications existantes utilisées dans un contexte de digitalisation, et vous chargez de l’intégration d’outils ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Startdatum 18/04/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Als Software Engineer Expert JAVA/ESB sta je in voor het ontwerp, de onwikkeling en/of aanpassingen van IT-toepassingen in het domein van het “E-document In”. Je ontwerpt nieuwe toepassingen en onderhoudt de bestaande toepassingen die binnen een digitaliseringscontext gebruikt worden en staat in voor de integratie van tools van externe leveranciers ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam Mutualités Libres / Onafhankelijke Ziekenfondsen  Type werk contractueel  Startdatum 18/04/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


En tant que IT Monitoring Operator, vous assurez le suivi permanent (24h/24, 7 jours/7) des divers processus et systèmes afin de détecter et d'analyser autant que possible les incidents de manière proactive et, si ce n'est pas possible, de réagir à temps. Vous traitez les prises de commandes de tous ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam DELHAIZE  Startdatum 22/03/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Als IT Monitoring Operator volg je, op permanente basis (24u/24, 7 dagen op 7), allerhande processen en systemen op, teneinde incidenten zoveel mogelijk proactief te detecteren en te analyseren en indien onmogelijk tijdig reactief in te grijpen. Je verwerkt de bestellingsopnames van alle winkels (flows logistiek), teneinde de gegevens tijdig aan ...

Locatie Brussel (Anderlecht), Bruxelles-Capitale, België 
Bedrijfsnaam DELHAIZE  Type werk contractueel  Startdatum 22/03/2018  Bewaar vacature Bewaar vacature


Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.