This job has expired, you can no longer apply for it.

Employment type
full-time

Date posted
2015-12-24

Location
Bruxelles-Capitale, BelgiumToerisme Vlaanderen zoekt een Chief Information Officer.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je coacht, challenget en stuurt een team aan met een wisselende samenstelling van voornamelijk externe ICT-experten dat zorgt voor het definiëren, uitrollen, toepassen, onderhouden en ondersteunen van organisatiebrede informatiesystemen van Toerisme Vlaanderen. Je voorziet en werkt innovatieve voorstellen uit zodat Toerisme Vlaanderen met voorsprong zijn toekomstige uitdagingen kan waarmaken.

Je informeert de directie en geeft mee vorm en beslist samen met hen over het ICT-beleid en –beheer van de organisatie op de maandelijkse ICT-directievergaderingen.

Je bent het hoofd van het team Information Office. Dit team zorgt er voor dat de nodige organisatie brede informatiesystemen voorhanden zijn zodat heel Toerisme Vlaanderen zijn business doelstellingen kan bereiken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verschillende afdelingen en offices.

Je wordt aangestuurd en geëvalueerd door de administrateur-generaal.

Meer informatie over de functiecontext vind je in de uitgebreide functiebeschrijving die je kan downloaden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be, en op: http://www.toerismevlaanderen.be/

 

PROFIEL

 • Je behaalde een masterdiploma.

 • Je hebt minstens 10 jaar werkervaring in ICT met bewezen en praktische ervaring in meerdere van de volgende domeinen:

 • Business/ICT strategy en alignment

 • Enterprise Architectuur

 • Solution Architectuur

 • ICT governance

 • Change Management op het gebied van mensen, processen en tools

 • Opstellen business cases met ROI

 • Financiëel beheer van een globale ICT organisatie

 • Ervaring met innovatietrajecten

   

 • Je hebt praktische en concrete ervaring in meerdere van de volgende domeinen, gebaseerd op bewezen methodes en toegepast op een pragmatische wijze:

 • het opstellen en toepassen van strategische en tactische ICT meerjarenplannen

 • het toepassen van change management technieken

 • het uittekenen, uitrollen, toepassen en verder uitbouwen van een enterprise architectuur

 • het opstellen van een business case met ROI

 • het opvolgen en implementeren van een oplossingsarchitectuur

 • het detecteren en voorstellen van innovatieve producten met de taktische uitwerking ervan om deze in te bedden in de organisatie

 • het financieel beheer van een globale ICT organisatie met een budget van meer dan 1.000.000 EUR.

   

AANBOD & VOORDELEN

 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur.
 • Bij deze aanwerving wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt aangeworven in de graad van  Directeur (rang A211) met de bijbehorende salarisschaal. Om exact te weten welk maandloon dit met zich meebrengt, kan je de loonsimulator raadplegen op de volgende site: : www.werkenvoorvlaanderen.be
 • Het is mogelijk om maximum 20 jaar functierelevante beroepservaring in de privésector te valoriseren.
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Deze procedure geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures

 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat het ons dan vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Wanneer je in dienst genomen wordt, passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.