15 IT jobs for it manager
Sort by:     Date    |    Relevance   

, entre autre, le processus de change management et vous assurez le support et l’évolution des « best practices » au sein de la division. Vous jouez un rôle de motivateur, de conseiller et de facilitateur à l'égard des business units et du management, et travailler en étroite collaboration avec ces derniers. Vous mettez en place un bon people management en stimulant, coordonnant et motivant les collaborateurs impliqués dans la réalisation des projets. Titulaire d’un diplôme universitaire ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-03-01  Save job Save job


Als IT projectleider verzeker je de opvolging en de realisatie van projecten rekening houdend met de planning en de vereiste kwaliteit. Tevens verzorg je op een regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang van de projecten en waak je over een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. Je ondersteunt verschillende organisatie-gerelateerde activiteiten binnen de afdeling (operationeel plan, processen en procedures) en volgt deze correct op. Daarnaast ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-03-01  Save job Save job


En tant que Service Delivery Coordinator, vous êtes responsable de la qualité des services opérationnels définis en collaboration avec le client. Pour ce faire, vous participez aux service meetings avec le client et la direction, vous assurez le rôle de SPOC, vous fournissez, dans les délais, un reporting concernant les KPI, les SLA, le Problem Management, l’Incident Management, le Change Management et le Release Management. Vous garantissez l’atteinte des SLA (haute disponibilité ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-03-07  Save job Save job


En tant qu'architecte d'applications, vous vous chargez de l'évolution et de la gestion de l'environnement architectural. Vous êtes responsable de l'élaboration et du contrôle des concepts architecturaux, fonctionnels et techniques. Dans ce cadre, vous définissez et entretenez les plans architecturaux, vous établissez les standards de développement et le cadre technique général ainsi que les standards concernant l'Application Lifecycle Management et la Continuous Integration. Vous veillez ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-03-01  Save job Save job


de l'application et un contrôle de la qualité. Vous opérez un suivi de l'implémentation et de la livraison, apportez votre assistance lors de la rédaction des manuels d'utilisation et éventuellement lors de la formation des utilisateurs. Enfin, vous encadrez et coachez les analystes fonctionnels juniors en vue d'une préparation à une fonction de management éventuelle dans votre carrière future. Vous disposez d'un master en informatique ou d'un diplôme d'ingénieur en IT. Vous pouvez, en outre, faire ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-03-01  Save job Save job


De par votre intérêt marqué pour l’analyse fonctionnelle ainsi que pour les méthodologies de développement et de tests, vous aidez les analystes des équipes de développement IT dans leur démarche. Vous conseillez les équipes de développement sur les questions relatives à l’analyse fonctionnelle, à la modélisation des données et au testing des applications. Vous définissez la marche à suivre pour l’analyse et êtes responsable de sa communication Vous détectez les opportunités ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-03-01  Save job Save job


pour pouvoir travailler comme architecte. En tant qu'Architecte d'Application, vous accueillez les demandes du business et les traduisez en spécifications techniques. Vous vérifiez si les solutions et options sont en adéquation avec la stratégie définie et suivez l'évolution du paysage IT. Vous concevez les solutions techniques à partir des besoins du business. Vous définissez des standards et veillez à ce qu'ils soient correctement appliqués par les différentes équipes. Vous coachez ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-03-01  Save job Save job


Gezien je interesse voor functionele analyse en voor ontwikkelings- en testmethodologieën help je de analisten van de IT-ontwikkelingsteams bij hun werk. Je geeft advies aan de ontwikkelteams bij vragen in verband met functionele analyse, modellering van gegevens en testing van applicaties. Je bepaalt de te volgen stappen voor de analyse en bent verantwoordelijk voor de communicatie ervan. Je spoort verbetermogelijkheden in het analyseproces op, en zorgt voor de implementatie ervan ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-03-01  Save job Save job


de travailler de façon productive et qualitative. En tant que Scrum Master, vous rendez compte aux différents stakeholders concernés par le projet (par ex. project managers, collaborateurs du projet, le client, ...). Enfin, vous cherchez en permanence à améliorer les processus et stimulez l'équipe à faire de même. Titulaire d’un bachelor ou d’un master en informatique, vous avez une connaissance approfondie du software development lifecycle et de l'(Agile) application lifecycle management ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-03-01  Save job Save job


te kunnen gaan. Als Application Architect zal je de vragen van de business capteren en vertalen in technische specificaties. Je checkt of oplossingen en opties in lijn zijn met de gedefinieerde strategie en volgt de evolutie van het IT-landschap op. Je denkt technische oplossingen uit, vertrekkend vanuit de behoeften van de business. Je definieert standaarden en waakt erover dat deze correct worden toegepast door de verschillende teams. Je coacht de ontwikkelaars bij het uitwerken van kwalitatieve ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-03-01  Save job Save job


op een ervaring van minimum 3 jaar in een transversale IT-functie in een infrastructuurdepartement. Op het vlak van systeembeheer (server, netwerk, middleware, DB) heb je een goede basiskennis. Je hebt kennis van governance-methodologieën zoals ITIL en van de aspecten inzake Service Delivery. Een ITIL-certificatie is een pluspunt. Je bent ook vertrouwd met businessanalyse en procesanalyse. Je neemt je verantwoordelijkheden en bent klant- en resultaatgericht. Je doorzettingsvermogen is één ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-03-07  Save job Save job


nauwkeurig na op basis van de vooropgestelde instructies. Tot slot ondersteun je de tweedelijnsmedewerkers en voer je technisch operationele taken uit. Je bent in het bezit van een bachelor in de informatica en kan terugblikken op minstens drie jaar ervaring binnen het netwerkdomein. Je hebt een operationele ervaring met switching, routing, Cisco en draadloze netwerken. Kennis van Fortigate en 802.1x vormt een pluspunt. Je beschikt over een doorgedreven kennis van IT security infrastructuur ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-03-07  Save job Save job


Als Application Architect sta je in voor de evolutie en het beheer van de architecturale omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen en bewaken van de architecturale, functionele en technische concepten. In dit kader definieer je en onderhoud je de architecturale plannen, je stelt de ontwikkelingsstandaarden en het algemeen technisch kader op alsook de standaarden verbonden aan "Application Lifecycle Management” en "Continuous integration”. Je waakt over de toepassing van de IT ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-03-01  Save job Save job


Als Application Owner Sharepoint ben je verantwoordelijk voor het beheer van het SharePoint-platform op vlak van performantie, stabiliteit, coherentie en gebruiksvriendelijkheid. In het kader van de lopende projecten, treed je op als expert en geef je advies aan je (IT) collega’s. Je verzekert de kennis en het gebruik van het SharePoint-platform. Daarnaast sta je garant voor de continuïteit en je voert hiervoor de nodige testen uit. Bovendien verricht je de nieuwe releases ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-02-27  Save job Save job


, de ontwikkelaars, gebruikers en informaticadiensten. Je werkt samen met de projectleiders voor de projecten in verband met de infrastructuur en je verleent hen advies over de keuzes, technische oplossingen en architecturen die geïmplementeerd moeten worden. Daarnaast coördineer je de implementatie van nieuwe architecturen. Je treedt op als technisch “Change Manager” om de manier van werken en de processen in verband met het infrastructuurbeheer te doen evolueren. Samen met de functioneel architect ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-03-01  Save job Save job


Receive emails with new IT jobs about it manager from Smals in Bruxelles-Capitale, BelgiumYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.