12 IT jobs for data scientist
Sort by:     Date    |    Relevance   

et innovantes. Vous êtes intéressé par l'innovation dans le secteur social et le domaine de la santé. Vous êtes capable de collaborer avec des équipes multidisciplinaires composées de data scientists, de data analysts et d'experts dans différents domaines d’activités. Dans un mode d’apprentissage continu, vous vous adaptez facilement à un environnement en rapide évolution. Vous êtes persévérant, innovant, curieux, pragmatique et créatif et ce, notamment face à des problèmes complexes ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-02-10  Save job Save job


als een technische architectuur uittekenen. Je zorgt voor de vertaling van mathematische modellen naar productiemodellen. Je bent een echte teamspeler die ook een team kan aansturen, coachen, begeesteren en motiveren. Je bent klantgericht, luistert naar de noden van de klant en stelt innovatieve en concrete oplossingen voor. Je bent geïnteresseerd in innovatie binnen de sociale sector en in het zorgdomein. Je kan samenwerken met multidisciplinaire teams bestaande uit data scientists, data analysts ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-02-10  Save job Save job


Vous analysez les besoins des utilisateurs afin de mettre en place le data warehouse et implémentez de nouvelles évolutions (documentation, suivi du développement, élaboration des tests). Vous inventoriez les différentes bases de données qui peuvent alimenter le data warehouse, définissez et modélisez les structures de données suivant la méthodologie standard de notre équipe. En tant qu’expert technique, vous donnez des conseils en ce qui concerne la gestion, l’implémentation ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-02-17  Save job Save job


Je analyseert de behoeften van de gebruikers om het data warehouse op te zetten en implementeert nieuwe evoluties (documentatie, opvolging van de ontwikkeling, uitwerking van de testen). Je inventariseert de verschillende databases die het data warehouse kunnen voeden, definieert en modelleert de gegevensstructuren volgens de standaardmethodologie van ons team. Als technische expert geef je raad over het beheer, de implementatie en de optimalisering van de beslissingssystemen. Je staat ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-02-17  Save job Save job


En tant qu'expert ETL-DWH, vous faites partie de l'équipe de développement BI. Vous participez à la conception et à l'élaboration de procédures ETL. Concrètement, vous participez activement au développement, à l'expérimentation et à la mise en production de procédures ETL. Pour ce faire, vous vous basez sur les documents de conception fonctionnelle de l'analyste business et de l'architecte BI. Vous veillez à la bonne intégration des données dans l’Enterprise Data Warehouse ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-02-12  Save job Save job


Als ETL-DWH Expert maak je deel uit van het BI ontwikkelteam. Je assisteert in het ontwerp en de ontwikkeling van ETL procedures. Concreet werk je actief mee aan de ontwikkeling, testing en het in-productie zetten van ETL procedures. Je baseert je hierbij op de functioneel design documenten van de business analist en de BI architect. Je verzorgt de correcte integratie van data in de Enterprise Data Warehouse en vandaar naar de verschillende Data Marts. Je werkt mee aan het correctief ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-02-12  Save job Save job


En tant que Open Source Database Administrator, vous vous chargez du Data Modelling. Vous contribuez à l’analyse, la conception et la validation des modèles de données. Vous êtes responsable de l'installation, de la configuration, du suivi et de la maintenance des bases de données open source (Graph DB, PostgreSQL et ElasticSearch). Vous aidez au développement des tools internes à l’équipe Database en Python et en Shell Script. Vous suivez étroitement les évolutions des technologies ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-02-19  Save job Save job


Als Open Source Database Administrator sta je in voor de Data Modelling. Je draagt bij tot de analyse, het ontwerp en de validering van de gegevensmodellen. Je bent verantwoordelijk voor de installatie, de configuratie, de opvolging en het onderhoud van de open source databases (Graph DB, PostgreSQL en ElasticSearch). Je helpt het Database-team bij de ontwikkeling van de interne tools in Python en Shell Script. Je volgt de evoluties van de technologieën van open source databases ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-02-19  Save job Save job


databases, communiceren met de verschillende betrokken partners,… Je coördineert ook de relaties met de ICT in het kader van de ontwikkelingen die gerealiseerd moeten worden. Je hebt een masterdiploma op zak en hebt bij voorkeur een eerste ervaring in een gelijkaardige functie. Je hebt een grote affiniteit met business-analyse en het coördineren van projecten. Je hebt een goede kennis van relationele databases en informaticaprocessen. Je bent vertrouwd met data-analyse, inclusief ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-02-20  Save job Save job


, SOA en data security zijn een pluspunt. Je kent de principes van een Enterprise Service Bus en/of API Gateway. Je bent vertrouwd met Agile methodologieën zoals Scrum en Kanban en bent in staat een BPM-modellen te interpreteren. Je beschikt over uitstekende relationele vaardigheden en werkt graag in team. Je bent zelfstandig en proactief en hebt een sterke verantwoordelijkheidszin. Je beschikt over een actieve kennis van de tweede landstaal. Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-02-19  Save job Save job


Als Junior Functional Analyst vorm je een brugfiguur tussen de business en de technische teams waarbij je de business requirements vertaalt naar functionele specificaties voor het ontwikkelteam. Je challengt de behoeften waar nodig op vlak van complexiteit, efficiëntie en haalbaarheid. In dit kader werk je de data- en functionele modellen uit en ga je aan de slag met modelleringstools (zoals UML). Al naargelang je interesse neem je al dan niet het technisch ontwerp voor je rekening ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-02-19  Save job Save job


gekeken naar de BI-tool als de inbedding van Big Data componenten in de architectuur. Als Bachelor of Master in de informatica beschik je over een eerste beroepservaring in een datawarehouse-omgeving. Je hebt een goede kennis van het design van databases, BI-concepten en SQL. Pluspunten zijn een (basis)kennis van Python, R, Hadoop, Apache Spark of Apache Kafka… Het domein is vrij complex. Je bent bereid je in te werken. Je kan dit in grote mate zelfstandig. Je gaat nauwkeurig en methodisch ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-02-19  Save job Save job


Receive emails with new IT jobs about data scientist from Smals in BelgiumYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.