16 IT jobs for card software
Sort by:     Date    |    Relevance   

En tant que Senior Java Software Developer, vous rejoignez une équipe dynamique organisée de façon Agile / Scrum : gestion d'un backlog, séances de poker planning, stand-up meetings quotidiens, découpe du travail en sprints de 2 à 3 semaines, réunions rétrospectives,… Cette organisation permet à chaque membre de l’équipe de s’impliquer fortement dans le projet et de participer aux prises de décisions. Dans ce contexte, vous participez au développement d’applications robustes en collaboration ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-04-14  Save job Save job


Vous rejoignez une équipe dynamique organisée de façon Agile / Scrum : gestion d'un backlog, séances de poker planning, réunions stand-up meetings quotidiens, découpe du travail en sprints de 2 à 3 semaines, réunions rétrospectives,… Cette organisation permet à chaque membre de l’équipe de s’impliquer fortement dans le projet et ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-04-14  Save job Save job


Als Senior Java Software Developer maak je deel uit van een dynamisch team dat op een Agile / Scrum manier is georganiseerd: beheer van een product backlog, pokerplanningsessies, dagelijkse stand-up meetings, opsplitsing van het werk in sprints van 2 tot 3 weken, retrospectives, ... Deze manier van werken laat elk teamlid toe sterk bij het project betrokken te zijn en bij te dragen aan de richtingen die bepaald worden. Bij Smals bouw je mee aan grote en robuuste toepassingen. Dit doe ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-04-14  Save job Save job


Als Java Software Architect maak je deel uit van een dynamisch team dat op een Agile / Scrum manier is georganiseerd: beheer van een product backlog, pokerplanningsessies, dagelijkse stand-up meetings, opsplitsing van het werk in sprints van 2 tot 3 weken, retrospectives, ... Deze manier van werken laat elk teamlid toe sterk bij het project betrokken te zijn en bij te dragen aan de richtingen die bepaald worden. Als technisch teamleider organiseer je het ontwikkelteam en volg ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-04-14  Save job Save job


En tant que Mainframe Specialist, vous intégrez l’équipe "Mainframe" qui se charge du support pour les applications Legacy (Cobol / Natural / Adabas migrées du mainframe BS2000) ainsi que du support technique et de la gestion quotidienne de la plateforme de substitution. Vous intervenez comme expert pour les suites de produits Software AG et Microfocus ainsi que pour l’implémentation sous Linux. Vous gérez, maintenez et configurez les produits Microfocus Cobol, Software AG Adabas, Software AG ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-04-24  Save job Save job


d'échange de données entre les parties concernées. Enfin, vous travaillez au niveau stratégique en contribuant à la réalisation de certaines tâches telles que : enquête de satisfaction, plan d'administration, définition et suivi des priorités, fiches de projet, balanced score card, tableaux de bord et contrôle interne. Titulaire d’un diplôme universitaire, vous disposez de minimum 3 ans d'expérience en gestion de projets IT. Une connaissance du secteur de la sécurité sociale est un atout. Doté d’un bon ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-03-27  Save job Save job


En tant que IT Support Officer, vous assurez le support de première, deuxième et même de troisième ligne des utilisateurs finaux et la maintenance du matériel mis à leur disposition. Concrètement, vous assistez les utilisateurs dans leurs problèmes informatiques. Vous installez et configurez les ordinateurs portables, tablettes, smartphones et ce, tant au niveau hardware que software. Vous configurez et/ou maintenez les imprimantes, les scanners ‘high volume’, … Vous faites la distinction entre ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-04-24  Save job Save job


strategische opdrachten voor je rekening. Zo heb je aandacht voor tevredenheidsenquêtes, het bestuursplan, prioriteitenbepaling en -opvolging, projectfiches, balanced score cards, boordtabellen en interne controle. Je hebt een universitair diploma behaald en beschikt eveneens over minimum3 jaar ervaring in het beheer van IT projecten. Kennis van de socialezekerheidssector is een pluspunt. Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent klant- en resultaatgericht. Je werkt methodisch en georganiseerd, weet ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-03-27  Save job Save job


Als Mainframe Specialist maak je deel uit van het Mainframe-team dat instaat voor de support van de Legacy-toepassingen (Cobol / Natural / Adabas gemigreerd van de mainframe BS2000) alsook de technische support en het dagelijks beheer van het vervangplatform. Je komt tussen als expert voor de productlijnen Software AG en Microfocus alsook voor de implementatie onder Linux. Je beheert, onderhoudt en configureert de producten Microfocus Cobol, Software AG Adabas, Software AG Applinx, Software AG ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-04-24  Save job Save job


Voor onze software factory in Kortrijk zijn we op zoek naar Senior Java Developers. Als Senior Java Software Developer maak je deel uit van een dynamisch team dat op een Agile / Scrum manier is georganiseerd: beheer van een product backlog, pokerplanningsessies, dagelijkse stand-up meetings, opsplitsing van het werk in sprints van 2 tot 3 weken, retrospectives, ... Deze manier van werken laat elk teamlid toe sterk bij het project betrokken te zijn en bij te dragen aan de richtingen die bepaald ...

Location Kortrijk, West Flanders, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-04-14  Save job Save job


je adviezen voor verbeteringen. Je bent ook verantwoordelijk voor het implementeren van een centrale (graph) database waarbinnen de terminologieën en classificaties up-to-date gehouden worden. Daarenboven fungeer je ook als SPOC voor de software providers van de medische elektronische applicaties in België indien er vragen of onduidelijkheden zijn. Je werkt constructief samen om mee te zoeken naar gepaste oplossingen. (Inter)nationale ontwikkelingen opvolgen en aanbevelingen doen voor België op basis ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-03-27  Save job Save job


, staat in voor de implementatie en Unit-testen van de SAP-Business Objects-rapporten. Daarnaast implementeer je extracts, dashboards, rapporten en statistieken met Tableau. Tot slot installeer en configureer je Talend Enterprise, Tableau en SAP-Business Objects in de ontwikkel- en testomgeving. Je beheert ook de users en de rechten en staat in voor het onderhoud van de software. Je behaalde een Bachelor in de informatica en hebt ervaring met het modelleren, ontwikkelen en onderhouden van Business ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-04-24  Save job Save job


. Je beschikt over een diploma hoger middelbaar onderwijs of een professionele bachelor in de informatica of elektronica en je hebt een goede kennis en ervaring omtrent eindgebruikersmateriaal en software (inclusief OS). Je beschikt over een goede basiskennis van IT-infrastructuur (LAN, basis TCP/IP, basis beveiligingsinfrastructuur, Windows-domeinen, netwerkprinting, …) met als doel een gefundeerde diagnose te kunnen stellen. Kennis van en ervaring met ITIL is een troef. Je neemt initiatief, stelt ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-04-24  Save job Save job


Voor onze software factory in Kortrijk zijn we op zoek naar Junior Java Developers. Als Junior Java Developer maak je deel uit van een dynamisch team dat op een Agile / Scrum manier is georganiseerd: beheer van een product backlog, pokerplanningsessies, dagelijkse stand-up meetings, opsplitsing van het werk in sprints van 2 tot 3 weken, retrospectives, ... Deze manier van werken laat elk teamlid toe sterk bij het project betrokken te zijn en bij te dragen aan de richtingen die bepaald ...

Location Kortrijk, West Flanders, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-04-14  Save job Save job


governance regels betreffende het schrijven van software die bij de projectteams optimaal dienen geïntegreerd te worden. Je verleent hierbij advies aan projectleiders en analisten. Tevens coach je de .Net-ontwikkelaars. Je neemt deel aan de ontwikkeling van een strategische architecturale visie voor ICT en de enterprise architecture practice. Je beschikt over een universitair diploma. Je hebt minstens 8 jaar ervaring als Architect of Lead Developer in een client/server en/of een web-based .NET-omgeving ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-04-07  Save job Save job


betreffende het schrijven van software die bij de projectteams optimaal dienen geïntegreerd te worden. Je verleent hierbij advies aan projectleiders en analisten en je zorgt voor de technische opzet van de projecten en de implementatie van de hoofdcomponenten van je architectuur. Tevens coach je de Java-ontwikkelaars. Je beschikt over een master diploma en hebt minstens 5 jaar ervaring als Architect of Lead Developer in een client/server en/of een web-based Java-omgeving en een grondige kennis van design ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-03-27  Save job Save job


Receive emails with new IT jobs about card software from Smals in BelgiumYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.