1 - 20 of 32 IT jobs
Sort by:     Date    |    Relevance   

En tant que Test Analyst, vous tes responsable de l'laboration et de l'excution de tests dans le but de livrer des logiciels de qualit. Vous faites partie d'une quipe Agile et travaillez donc en collaboration avec les dveloppeurs, analystes, product owners et operations engineers pour dterminer la meilleure approche adopter ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-20  Save job Save job


Als Test Analyst ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van testen met als doel kwalitatieve software af te leveren. Je maakt deel uit van een agile team, en je overlegt met developers, analysten, product owners en operations engineers om tot de best mogelijke test aanpak te komen. Je ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-20  Save job Save job


En tant que spcialiste en mthodes et automatisation des tests logiciels vous recherchez une fonction varie o vous pourrez, de faon continue, partager et enrichir vos connaissances. Vous dterminez les mthodes et standards suivre pour llaboration de la stratgie de tests, la rdaction et lexcution des plans et scnarios de ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-20  Save job Save job


Als specialist softwaretestmethodes- en automatisatie ben je op zoek naar een gevarieerde functie waar je je kennis voortdurend kan delen en verrijken. Je bepaalt de te volgen methoden en normen voor de ontwikkeling van de teststrategie, de uitwerking en uitvoering van softwaretestplannen en -scenario's en de automatisering van tests en ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-20  Save job Save job


Smals est la recherche dun Enterprise Architect qui rejoindra la cellule Architecture dEntreprise, qui guide la vision stratgique de la socit en matire dICT et assure la cohrence et la gouvernance des diffrentes initiatives technologiques. Au sein de lentreprise, vous contribuez tablir la stratgie technologique et son suivi mthodologique en ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-20  Save job Save job


Smals is op zoek naar een Enterprise Architect die het Enterprise Architect Team versterkt, de ICT-strategie van het bedrijf richting geeft en de coherentie en het beheer van de verschillende technologische initiatieven verzekert. Binnen het bedrijf draag je bij tot het uitwerken van de technologische strategie en de methodologische opvolging ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-20  Save job Save job


Etre responsable de projets IT au sein de la Ligue Braille, cela couvre plus spcifiquement la rorganisation de notre stockage de donnes, limplmentation dun intranet, la gestion documentaire, lanalyse des besoins ne sont quun chantillon de ce qui envisag. galement la gestion du quotidien. De la simple aide un utilisateur ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name ligue braille - brailleliga  Start date 2020-02-18  Save job Save job


de reorganisatie van onze dataopslag, de implementatie van een intranet, documentbeheer, behoefteanalyse, Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat beoogt wordt. het dagelijks beheer. Van een eenvoudige hulp aan een gedesorinteerde gebruiker tot een rudimentaire kennis van het serverbeheer over het zoeken naar informatie op basis van bestaande bestanden ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name ligue braille - brailleliga  Employment type contract  Start date 2020-02-18  Save job Save job


En tant qu'analyse-dveloppeur Java, vous assurez l'analyse, la mise en uvre et la maintenance d'un outil de gestion des pensions. Au sein dun environnement spcialement dvelopp pour gnrer des simulations, vous analysez l'impact que d'ventuelles dcisions pourraient entraner sur les pensions. Vous examinez des problmatiques fonctionnelles ; vous veillez matriser ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als Analyst-Developer Java sta je in voor de analyse, implementatie en de maintenance van de regels van een tool voor het beheer van de pensioenen. Je werkt mee aan een omgeving die specifiek ontwikkeld wordt om simulaties te genereren en om de toekomstige impact te kunnen analyseren van mogelijke beslissingen ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als PHP Developer werk je op een Agile manier aan innovatieve projecten. Je staat de analist bij in het analyseren van nieuwe informatiesystemen: - Je stelt een functioneel en technisch ontwerp op. - Je beoordeelt de realiseerbaarheid en de noodzaak van de user-requirements in samenspraak met de analist en de ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant que IT Technical Coordinator, vous faites partie de lquipe de projets o vous tes responsable dune ou plusieurs applications relatives linfrastructure technique dans les environnements de production et dacceptation. Vous fonctionnez comme un partenaire privilgi (SPOC) pour les chefs de projets (techniques) et la direction. Vous grez les ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als IT Technical Coordinator maak je deel uit van het Projectteam waar je verantwoordelijk bent voor n of meer toepassingen wat betreft de technische infrastructuur in de productie-, de simulatie- en de acceptatieomgeving. Je fungeert als bevoorrechte contactpersoon (SPOC) voor de projectleiders en de directie. Je beheert de technische aspecten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant que SharePoint Expert, vous participez la conception de solutions bases sur SharePoint. Intgr au sein d'une quipe multidisciplinaire ayant dj plusieurs projets SharePoint son actif, vous prenez en charge l'analyse business et fonctionnelle et la configuration avance de la plateforme. Vous tes galement charg de laccompagnement au changement ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als SharePoint Expert neem je deel aan het ontwerp van oplossingen binnen het SharePoint-platform. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team dat al meerdere SharePoint-projecten beheert en zorgt voor business- en functionele analyses en de geavanceerde configuratie van het platform. Je begeleidt eveneens de gebruikers bij verandering van projecten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


En tant que .Net Application Architect, vous vous chargez de l'volution et de la gestion de l'environnement architectural .Net. Vous tes responsable de l'laboration et du contrle des concepts architecturaux, fonctionnels et techniques. Dans ce cadre, vous dfinissez et entretenez les plans architecturaux, vous tablissez les standards de dveloppement et ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als .Net Application Architect sta je in voor de evolutie en het beheer van de architecturale omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen en bewaken van de architecturale, functionele en technische concepten. In dit kader definieer je en onderhoud je de architecturale plannen, je stelt de ontwikkelingsstandaarden en het algemeen ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


We zoeken iemand die graag naar de beste oplossingen zoekt, die in een tof team wil werken en die van variatie houdt. Je zorgt mee voor de goede werking van de 4me-applicatie. - Je volgt de incidenten op die betrekking hebben op de 4me-applicatie ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Als Application Owner fungeer je als aanspreekpunt (SPOC) van de applicatie(s): - met de leverancier - met IT en de businesstak, die op zijn beurt de gebruikers vertegenwoordigt - met de raakvlakken die gebruik maken van de applicatie - met de helpdesk/technische expert in het kader van structurele problemen De ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2020-02-16  Save job Save job


Intgr au sein de lquipe Data Management , vous offrez un support au business dans la gestion des donnes digitalises et participez diffrents projets relatifs la gestion de donnes IT. Concrtement, vous analysez les processus de travail et les flux dinformations afin dinventorier toutes les donnes et enregistrer leur pertinence. ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2020-02-09  Save job Save job


Receive emails with new IT jobs in Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, BelgiumYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.