1 - 20 of 82 IT jobs for PRINT Coordinator
Sort by:     Date    |    Relevance   

Manager ». Vous disposez d’un bachelor ou d’un master en IT et faites valoir au moins deux ans d’expérience dans la gestion d’un parc de PC via SCCM. Vous avez une connaissance technique approfondie des systèmes Windows au niveau OS (XP, Win7, Win8, Win10, Win2008, Win2012, Win2016). Vous avez une bonne expérience pratique avec les produits Microsoft suivants : Office, IE, Exchange, File-server, Print-server, Active Directory & Group Policies et MS SQL. Vous disposez d’une connaissance ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-11-20  Save job Save job


En tant que Release Coordinator, vous êtes responsable de la gestion des mises en production. Plus concrètement, vous gérez et assurez l'implémentation des standards et êtes responsable de la définition du release cycle framework existant ainsi que de l'identification des schémas de release reprenant les différentes étapes à suivre. Vous assurez le suivi et la planification des releases et facilitez les installations. Vous évaluez la qualité des releases et améliorez les procédures ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-12-11  Save job Save job


En tant que Technical Coordinator, vous faites partie de l’équipe de projets où vous êtes responsable d’une ou plusieurs applications relatives à l’infrastructure technique dans les environnements de production et d’acceptation. Vous fonctionnez comme un partenaire privilégié (SPOC) pour les chefs de projets (techniques) et la direction. Vous gérez les procédures et les aspects techniques relatifs à l’application dont vous avez la responsabilité. Vous assurez la gestion opérationnelle ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-12-11  Save job Save job


En tant que Project Coordinator, vous initiez et suivez des projets conformément aux spécifications en matière de technologies, délais, qualité et budget. Pour ce faire, vous effectuez des analyses business dans le but de déterminer les besoins en informations du secteur public et les éventuelles améliorations à apporter en matière de services d'informations pour le grand public. Vous faites, en outre, office de coordinateur et de négociateur entre les différents partenaires sociaux ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-12-11  Save job Save job


Als Coördinator System Engineers Windows volg je de dagelijkse werking van het Microsoft-team, van in totaal 4 collega’s, nauwgezet op en bepaal je mee de doelstellingen van dit team. Samen met je team sta je in voor de installaties, de configuratie, de monitoring, de updates, de testing, de planning en het onderhoud van de infrastructuur. Je neemt onder andere het beheer op van Identity Management binnen en buiten het Windowsdomein. Eveneens waak je over de verschillende aspecten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-11-20  Save job Save job


En tant que Junior Project Coordinator, vous participez au suivi des projets dans le respect du planning et de la qualité requise. Pour ce faire, vous effectuez des analyses business dans le but de déterminer les besoins en informations du secteur public et les éventuelles améliorations à apporter en matière de services d'informations pour le grand public. Vous veillez à ce que les besoins des différentes parties soient satisfaits ; vous assurez un reporting régulier de l’avancement ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-11-29  Save job Save job


Le Quality & Product Integrity Coordinator est chargé de fournir à temps les dashboards automatisés / les rapports / le Business Intelligence au Service Qualité et de veiller à ce qu’ils correspondent aux besoins de l’entreprise et à la situation informatique actuelle, afin de donner des informations correctes qui soutiennent les décisions et les actions de l’entreprise. • Fournir les meilleurs renseignements à l'entreprise : Faire l’inventaire et analyser les besoins en informations ...

Location Asse, Flemish Brabant, Belgium 
Company name DELHAIZE  Start date 2018-09-30  Save job Save job


The Atlas Copco Group is looking for a CRM Project Coordinator for the Specialty Rental Division, with the headquarters in Boom (near Antwerp), Belgium. This position will be located in the offices at Boom (Belgium) or their factory in Zaragoza (Spain). Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Power Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air, power, pumps and steam rental solutions. The specialty rental services ...

Location Boom, Antwerp, Belgium 
Company name MONITOR PERSONEELSADVIES  Employment type contract  Start date 2018-12-04  Save job Save job


En tant que E-learning Coordinator vous faites partie de la Training team du groupe et vous analysez tous les besoins en formation au niveau des magasins.  Vous veillez à une approche et réalisation structurée et organisée des formations digitales (sales training & autres compétences, connaissance des produits et procédures), ceci afin de permettre aux collaborateurs de progresser dans leur fonction ou d’évoluer vers une autre fonction. Au sein de l'équipe de formation, vous êtes l’unique ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name SB Recruitment & Services  Start date 2018-11-27  Save job Save job


Als Release Coordinator beheer en verzeker je de implementatie van de standaarden. Je bent tevens verantwoordelijk voor het definiëren van het bestaande release cycle framework en het identificeren van release schema’s met bijbehorende mijlpalen. Je plant en bewaakt de lopende en toekomstige releases en faciliteert de installaties. Je evalueert de kwaliteit van de releases en verbetert de procedures om aan de (nieuwe) behoeften te voldoen. Als aanspreekpunt voor de verschillende diensten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-12-11  Save job Save job


Als Technisch Coördinator maak je deel uit van het Projectteam waar je verantwoordelijk bent voor één of meer toepassingen wat betreft de technische infrastructuur in de productie-, de simulatie- en de acceptatieomgeving. Je fungeert als bevoorrechte contactpersoon (SPOC) voor de projectleiders en de directie. Je beheert de technische aspecten en de procedures in verband met de toepassing die onder jouw verantwoordelijkheid valt. Je staat in voor het operationeel beheer ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-12-11  Save job Save job


Als Project Coordinator start je projecten op en volg je de overeengekomen normen omtrent technologie, timing, kwaliteit en budget. Hiervoor voer je businessanalyses uit om de informatiebehoeften van de overheidssector in kaart te brengen en eventuele verbeteringen in de informatiediensten voor het grote publiek voor te stellen. Je fungeert bovendien als coördinator en onderhandelaar tussen de verschillende sociale partners en de ontwikkel- en infrastructuurteams bij de realisatie ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-12-11  Save job Save job


Als Junior Project Coordinator neem je deel aan de opvolging van projecten rekening houdend met de planning en de vereiste kwaliteit. Hiervoor voer je businessanalyses uit om de informatiebehoeften van de overheidssector in kaart te brengen en eventuele verbeteringen in de informatiediensten voor het grote publiek voor te stellen. Je ziet erop toe dat de behoeften van de betrokken partijen effectief voldaan worden, je verzorgt op een regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-11-29  Save job Save job


De Quality & Product Integrity Coordinator is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarstelling van geautomatiseerde dashboards/verslagen/Business Intelligence voor de kwaliteitsdienst afgestemd op de bedrijfsbehoeften en huidige stand van zaken op IT-gebied, met het doel juiste informatie te verstrekken die ten goede komt aan beslissingen en acties van de onderneming. • De beste inzichten verschaffen aan de onderneming  : De informatiebehoeften van de businessunit inventariseren ...

Location Asse, Flemish Brabant, Belgium 
Company name DELHAIZE  Employment type contract  Start date 2018-09-30  Save job Save job


Onze klant is een productiebedrijf dat vlees verwerkt in Hamont-Achel. Wij zijn voor hen op zoek naar een hands-on Coördinator IT (ERP, netwerken en systemen) om de ambitieuze plannen van het bedrijf verder te realiseren. In je rol als Coördinator IT verzeker je de implementatie, optimalisatie en het onderhoud van de ERP software CSB. Je vertaalt de verwachtingen van de interne klanten naar een projectplan met heldere doelstellingen, indentificeert eventuele risico's en zorgt ...

Location Hamont, Limburg, Belgium 
Company name ASAP.be  Start date 2018-11-29  Save job Save job


Als E-learning Coordinator maakt u deel uit van het Training team van de klant en analyseert u alle opleidingsbehoeften op winkelvlak en zorgt u voor een gestructureerde en georganiseerde aanpak en uitwerking van de digitale opleidingen (sales training & andere competenties, productkennis en procedures) en dit telkens met als objectief de medewerkers te laten groeien in hun functie of te laten doorgroeien naar een andere functie. Binnen het Training team bent u diegene die verantwoordelijk ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name SB Recruitment & Services  Employment type contract  Start date 2018-11-27  Save job Save job


om je groeimogelijkheden maximaal te benutten. Je overleg op regelmatige basis met je team en je coördinator. Profiel: Je hebt een eerste praktijkervaring opgedaan. Je hebt een basiskennis van Active Directory en print services voor client support. Je kan autonoom werken en in teamverband. Je bent communicatief; je kan informatie vlot, correct en gestructureerd overbrengen aan eindgebruikers. Je bent flexibel; je hebt begrip voor verandering en past je snel aan. Je bent ...

Location Antwerp, Antwerp, Belgium 
Company name Experis  Employment type contract  Start date 2018-11-13  Save job Save job


Directly contribute to the delivery of IT projects in the areas of microsoft Office 365 (including Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Skype for Business,…) and Identity and Access Management (including Active Directory, Okta,…), as defined by the Group IT project manager(s); Directly contribute to the delivery of pre-studies and proof of concepts, blue-prints / designs, build and tests activities, changes, documentation and training; Participate in the 2nd level support ...

Location Luxembourg, Belgium 
Company name RTL Group S.A.  Start date 2018-12-05  Save job Save job


Directly contribute to the delivery of IT projects in the areas of microsoft Office 365 (including Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Skype for Business,…) and Identity and Access Management (including Active Directory, Okta,…), as defined by the Group IT project manager(s); Directly contribute to the delivery of pre-studies and proof of concepts, blue-prints / designs, build and tests activities, changes, documentation and training; Participate in the 2nd level support ...

Location Luxembourg, Belgium 
Company name RTL Group S.A.  Employment type contract  Start date 2018-12-05  Save job Save job


en Engels (Frans & Duits zijn een plus) Kennis van ITIL is een plus Technical skills: Required: Actieve kennis van standaard softwarepakketten (MS Windows 7/10, Office 2016 & O365) Kennis van hardware (PC's, printers, en andere randapparatuur). Microsoft server producten: Basiskennis van MS terminal server end-user environment, print services, Active directory Helpdesk ITIL tools Nice-2-have: Thin client management solution Citrix products: Basis ...

Location Willebroek, Antwerp, Belgium 
Company name Experis  Employment type contract  Start date 2018-11-18  Save job Save job


Receive emails with new IT jobs about PRINT Coordinator in Belgium



You can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.