1 - 20 of 62 IT jobs for IoT Architect
Sort by:     Date    |    Relevance   

de l’architecture des différentes applications ou plateformes. De la même manière, vous travaillez également avec votre homologue Architecte Infrastructure responsable de l’architecture physique. Vous disposez de préférence d’un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou d’un diplôme universitaire assorti d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans une fonction similaire. Expérience avec les outils de modélisation, les modèles de conception et les modèles de référence d'architectures comme ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name CIRB - CIBG  Start date 2018-12-09  Save job Save job


van het management. Hiertoe werk je nauw samen met de technische analisten die verantwoordelijk zijn voor de architectuur van de verschillende toepassingen of platformen. Verder werk je ook samen met uw collega, de Infrastructure Architect, die verantwoordelijk is voor de fysische architectuur. Bij voorkeur heb je een diploma hoger onderwijs van het lange type of een universitair diploma in combinatie met minstens 5 jaar beroepservaring in een gelijkaardige functie. Je hebt ervaring met modeling tools ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name CIRB - CIBG  Employment type contract  Start date 2018-12-09  Save job Save job


Our client is – besides being a leader in industrial IoT solutions – developing and marketing a range of 3G and 4G wireless communication modules for automotive use. They count several premium automakers under their customers. They design flexible communication modules that can scale up to a fully integrated Java-enabled application environment with integrated cellular communication, GNSS and with advanced embedded cybersecurity features, enabling customers to create high value telematics ...

Location Leuven, Flemish Brabant, Belgium 
Company name PlusOne  Start date 2018-12-09  Save job Save job


Our client is – besides being a leader in industrial IoT solutions – developing and marketing a range of 3G and 4G wireless communication modules for automotive use. They count several premium automakers under their customers. They design flexible communication modules that can scale up to a fully integrated Java-enabled application environment with integrated cellular communication, GNSS and with advanced embedded cybersecurity features, enabling customers to create high value telematics ...

Location Leuven, Flemish Brabant, Belgium 
Company name PlusOne  Employment type contract  Start date 2018-12-09  Save job Save job


Our client is – besides being a leader in industrial IoT solutions – developing and marketing a range of 3G and 4G wireless communication modules for automotive use. They count several premium automakers under their customers. They design flexible communication modules that can scale up to a fully integrated Java-enabled application environment with integrated cellular communication, GNSS and with advanced embedded cybersecurity features, enabling customers to create high value telematics ...

Location Leuven, Flemish Brabant, Belgium 
Company name PlusOne  Employment type contract  Start date 2018-12-09  Save job Save job


En tant qu'architecte d'applications, vous vous chargez de l'évolution et de la gestion de l'environnement architectural. Vous êtes responsable de l'élaboration et du contrôle des concepts architecturaux, fonctionnels et techniques. Dans ce cadre, vous définissez et entretenez les plans architecturaux, vous établissez les standards de développement et le cadre technique général ainsi que les standards concernant l'Application Lifecycle Management et la Continuous Integration. Vous veillez ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-12-11  Save job Save job


En tant que IT .NET Project Architect, vous faites partie d’une équipe de 40 personnes, et vous assurez le suivi de projets .NET (+/- 4 projets en parallèle). Vous coordonnez une équipe de 4 – 5 développeurs. Vous participez à l’évolution ainsi qu’au respect des règles de gouvernance établies au sein de l’équipe dans le but de garantir : une standardisation des développements (.NET) au sein d’Elia ; un gain dans le temps nécessaire au développement ; une qualité des programmes livrés ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Start date 2018-12-11  Save job Save job


En tant que Data Architect, vous faites partie de l’équipe IT Governance, qui est chargée de définir, gérer et faire respecter les standards, politiques et règles en matière d’IT au sein d’Elia. Vous assistez plus particulièrement les chefs de projet IT dans le cadre du développement méthodologique d'architectures de données afin que les meilleures solutions puissent être développées pour Elia en collaboration avec le business. Dans le cadre de cette fonction, vous êtes chargé(e) de mener ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Start date 2018-11-25  Save job Save job


Voor een IT Consultancy bedrijf met vestigingen verspreid over Vlaanderen, zijn we op zoek naar een Industrie 4.0 Consultant. Hun klanten zijn productiebedrijven die hun productieproces willen automatiseren aan de hand van IoT (Interenet of things), cloud computing en andere systemen die het menselijke denkproces deels of volledig kunnen overnemen. Om de implementatie van deze nieuwe, innovatieve technologieën en processen te ondersteunen zoeken ze een technisch analist. Je versterkt ...

Location Ghent, East Flanders, Belgium and Antwerp, Belgium and Leuven, Flemish Brabant, Belgium and Kortrijk, West Flanders, Belgium 
Company name Applisquare BVBA  Employment type contract  Start date 2018-12-04  Save job Save job


Architect O365 - SharePoint The Office 365 Architect is responsible for assessment, planning, design, testing, and technical documentation for the implementation, support, and migration of enterprise messaging, and collaboration toolsets to Office 365. This person will have experience migrating from Exchange and other email platforms to O365 including hybrid environments. a strong understanding of mobile device concepts, and at least a basic understanding of Microsoft Enterprise Mobility Suite ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name PROGRESSIVE  Employment type freelance  Start date 2018-12-06  Save job Save job


and our 4000 colleagues to optimize their efficiency and improve patient care.     To maintain and accelerate our growth we looking for a Global Data Migration Architect to join our Global Professional Services team.   As a Global Data Migration Architect you will play a pivotal role in the migration of our clients data, on our Agfa HealthCare legacy systems and/or Third party systems. You will be working closely with our clients to understand the scope and challenge of data migration, to define ...

Location Mortsel, Antwerp, Belgium 
Company name Agfa HealthCare  Employment type contract  Start date 2018-11-14  Save job Save job


and our 4000 colleagues to optimize their efficiency and improve patient care.     To maintain and accelerate our growth we looking for a Global Data Migration Architect to join our Global Professional Services team.   As a Global Data Migration Architect you will play a pivotal role in the migration of our clients data, on our Agfa HealthCare legacy systems and/or Third party systems. You will be working closely with our clients to understand the scope and challenge of data migration, to define ...

Location Mortsel, Antwerp, Belgium 
Company name Agfa HealthCare  Employment type contract  Start date 2018-11-14  Save job Save job


Als Application Architect sta je in voor de evolutie en het beheer van de architecturale omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen en bewaken van de architecturale, functionele en technische concepten. In dit kader definieer je en onderhoud je de architecturale plannen, je stelt de ontwikkelingsstandaarden en het algemeen technisch kader op alsook de standaarden verbonden aan "Application Lifecycle Management” en "Continuous integration”. Je waakt over de toepassing van de IT ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-12-11  Save job Save job


Als IT .NET Project Architect maak je deel uit van een team van 40 medewerkers en volg je .NET-projecten (+/- 4 projecten tegelijkertijd) op. Je coördineert een team van 4 tot 5 ontwikkelaars. Je werkt mee aan de ontwikkeling en naleving van de regels voor deugdelijk bestuur die binnen het team vastgelegd worden om het volgende te garanderen: standaardisering van de ontwikkelingen (.NET) binnen Elia; nodige tijdwinst voor ontwikkeling; kwaliteit van de geleverde programma's; en duurzaamheid ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2018-12-11  Save job Save job


Als Data Architect maak je deel uit van het IT Governance-team, dat instaat voor de bepaling, het beheer en de naleving van de standaarden, het beleid en de regels inzake IT bij Elia. Meer specifiek ondersteun je de IT-projectleiders bij de methodologische ontwikkeling van gegevensarchitectuur, zodat in samenwerking met de business de beste oplossingen kunnen worden uitgewerkt voor Elia. In de context van die functie ziet je takenpakket er als volgt uit: Uitwerken, implementeren en naleven ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Elia nv/sa  Employment type contract  Start date 2018-11-25  Save job Save job


Blijvende uitdaging en doorgroeimogelijkheden Sterke bedrijfscultuur waar medewerkers centraal staan Flexibel werken (homeworking, glijdende werkuren, …) Een brede waaier aan voordelen     Je krijgt de kans om de nieuwe, in huis ontwikkelde, backoffice voor de afdeling Leven van dag 1 mee uit te werken en vorm te geven. Je ...

Location Berchem, Antwerp, Belgium 
Company name Baloise Insurance  Employment type contract  Start date 2018-11-18  Save job Save job


Le métier d'architecte chez Smals recouvre une grande variété d'activités qui vont de l'expertise technique sur des questions précises jusqu'à l'identification de solutions high level dans le cadre de la mise en place de systèmes complexes. Le rôle de technical team leader constitue également un aspect important de la fonction qui se traduit principalement par l'organisation de l'équipe de développement, suivi des développeurs dans leur travail au quotidien ainsi que dans leurs parcours ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2018-12-11  Save job Save job


Semlex Europe recherche un Software Architect .net C# pour nos bureaux situés à Drogenbos. En tant qu'Architecte d'applications C#, vous vous chargez de l'évolution et de la gestion de l'environnement architectural Vous êtes responsable de l'élaboration et du contrôle des concepts architecturaux, fonctionnels et techniques. Dans ce cadre, vous définissez et entretenez les plans architecturaux, vous établissez les standards de développement et le cadre technique général Vous veillez ...

Location Drogenbos, Flemish Brabant, Belgium 
Company name SEMLEX EUROPE SA  Start date 2018-12-09  Save job Save job


Vous travaillez au sein du département PMO & Transversal Services et vous rapportez au Manager Enterprise Architecture. En tant qu'Enterprise Application Architect, vous développez et faites évoluer la cartographie applicative en fonction de la stratégie d'entreprise et des besoins du business et ce, de façon optimale et cohérente. Vous veillez également à ce que les différents éléments d'architecture soient implémentés en conformité avec l'architecture IT globale de l'entreprise. Plus ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name STIB / MIVB  Start date 2018-12-09  Save job Save job


Een betrekking als architect bij Smals behelst een brede waaier aan activiteiten, gaande van het aanbieden van nauwkeurig technisch advies nodig voor gedetailleerde vragen tot de identificatie van high-level oplossingen bij de implementatie van complexe systemen. De rol van technical team leader is eveneens een belangrijk aspect van deze functie. Je spitst je hierbij toe op de organisatie van het ontwikkelingsteam, de opvolging van de ontwikkelaars wat hun dagelijks werk betreft alsook ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2018-12-11  Save job Save job


Receive emails with new IT jobs about IoT Architect in BelgiumYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.